Záložné zdroje

UPS ( Uninterruptible power supply - neprerušiteľný zdroj napájania) sa používa na zabezpečenie napájania dôležitých zariadení a ako záložný zdroj energie v prípade neočakávaného výpadku napájania. Slúži aj ako prepäťová ochrana hardvéru proti napäťovým špičkám v elektrickej sieti.

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch