Bezdrôtové

Bezdrôtové detektory pre vyhodnocovanie anomálii teplotných stavov, prekročenej koncentrácie plynov a pevných častíc vznikajúcich pri horení. Zariadenia odosielajú informácie o prekročení limitných hodnôt vyhodnocovacím ústredniam a taktiež opticky, resp. akusticky informujú o poplachu na mieste vzniku.

 

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch