Snímače PES

Snímače PES sú jedným z najdôležitejších prvkov kontrolného systému. Počas obchôdzky sa strážna služba do neho odprezentuje svojim identifikátorom a následne ho obsluha prikladá na určené kontrolné body rozmiestnené po stráženom objekte. Snímače sú opatrené unikátnym systémom na detekciu pokusov o úmyselné poškodenie - technológiou ANTI-VANDAL®

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch