Routre a powerline

Routre slúžia na drôtové aj bezdrôtové pripojenie internetu a prepojenie domácej siete, obsahuje aj konektory RJ-45, pre káblové pripojenie koncových zariadení do siete.

Powerline adaptéry poskytujú alternatívne pripojenie k sieti v domácnostiach. Na prenos dát využívajú existujúce rozvody pre elektrickú energiu.

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch