Identifikačné média

Identifikačné médiá v systémoch pre kontrolu vykonávania strážnej služby, prípadne zaznamenávanie iných periodicky opakujúcich sa činností súžia buď ako identifikátory osôb, alebo ako identifikácia miesta

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch