Automatické konenčné hlásiče

Konvenčné bodové automatické hlásiče požiaru detekujú a vyhodnocujú hodnoty nárastov a koncentrácii produktov vnikajúcich vplyvom horenia

Filter
Hikvision
TpLink
Elan
Tomst
Bosch